Cuba Desembussos

Una empresa que, com la nostra, es dediqui a la neteja i desembussament de canonades, al reconeixement i manteniment de xarxes de clavegueram, a la reparació de canonades i al buidatge la desinfecció de fosses sèptiques, ha de comptar no només amb un gran equip de professionals àmpliament qualificats i amb una àmplia experiència en el sector, sinó també amb una important flota de vehicles que donin suport i facilitin el treball dels seus treballadors.

En Cubas el Tío Paco disposem de tots els vehicles que una empresa de les nostres característiques ha de tenir, dotats d’una gran potència i capaços de donar resposta a les necessitats de tots els nostres clients.

En primer lloc, comptem amb una furgoneta equipada amb un modern equip de vídeo gravació que ens permet no només mostrar en temps real i amb una gran resolució tot allò que la càmera d’inspecció de canonades i clavegueram està filmant des del subsòl, sinó també gravar en DVD tota la filmació perquè el nostre client tingui sempre la prova visual de l’estat de les seves canonades. Aquest vehicle, petit i dotat de la tecnologia més puntera en vídeo transmissió, és capaç d’entrar fins als carrers i garatges més estrets, el que la fa perfecta per dur a terme qualsevol treball de reconeixement i localitzar, en el cas que ho hagués, algun desperfecte que es degués reparar.

En segon lloc, tenim també un camió cisterna a Barcelona amb el qual ens encarreguem de dur a terme els desembussos, buidats i neteges més simples. Malgrat la seva gran grandària, aquest camió cisterna compta amb una llarga mànega amb la qual accedir a qualsevol canal, fossa sèptica, canonada o clavegueram. A més, la seva enorme potència d’absorció ens permet realitzar el nostre treball en molt poc temps i sempre amb els millors resultats, per la qual cosa és l’eina ideal per la nostra comesa.

Finalment, l’últim dels vehicles de la nostra flota és un altre camió cisterna, però aquest, a diferència de l’anterior, està dotat d’un motor encara més robust amb el qual poder estirar la cisterna extra que carrega en el remolc. El que ens permet aquest vehicle és disposar d’una enorme capacitat de càrrega amb la qual poder fer front al buidatge de grans fosses sèptiques, importants embussos o la neteja d’extenses xarxes de clavegueram. D’altra banda, i igual que en el cas anterior, la seva gran mida no suposa cap problema a l’hora d’accedir a carrers estrets, garatges o aparcaments subterranis. Gràcies a les gruixudes mànegues amb què està equipat el nostre equip podrà treballar fins als llocs més inaccessibles.

Per descomptat, totes les nostres cisternes estan adaptades a la normativa internacional ADR, el que ens permet transportar per carretera tot tipus de residus perillosos com, per exemple, els residus industrials, des del punt de recollida fins a la planta de tractament més propera.

Camió cuba Barcelona

Així doncs, si té un problema i està buscant una empresa amb un bon camió cisterna desembussos a Barcelona que l’hi solucioni d’una manera ràpida, eficaç i definitiva ha donat en el clau.

Com s’ha pogut comprovar, tota la nostra flota de camions cisternes desembussos compta amb una potència i una capacitat més que suficients per dur a terme, en el menor temps possible i amb les mínimes molèsties, qualsevol tasca de desobstrucció i neteja de canonades o claveguerams, buidatge i desinfecció de fosses sèptiques de qualsevol mida i recollida de residus tant perillosos com no perillosos.

MUNICIPIS EN ELS QUE S’OFEREIXEN SERVEIS DE CAMIÓ CUBA PER DESEMBUSSOS

Hospitalet de Llobregat – Badalona – Sabadell – Terrassa – Martorell – Barcelona – Sant Cugat – Cornellà – Gavà – Begues – Corbera – Rubí …