Neteja clavegueram

Una xarxa de clavegueram, composta per un complex sistema de canals i canonades, té com a única finalitat recollir i transportar tant les aigües pluvials com les residuals d’un nucli urbà des del lloc en el qual s’originen fins a l’estació depuradora encarregada de tractar-les.

Salta a la vista, per tant, la importància que cobren les tasques de neteja de clavegueram que empreses com la nostra realitzem de manera periòdica. Un clavegueram net i lliure d’elements i residus que puguin convertir-se en la causa d’una obstrucció és essencial per evitar inundacions -o encara pitjor, el vessament d’aigües residuals- i assegurar d’aquesta manera la qualitat de vida de la població en qüestió i la salubritat del seu entorn.
Camió de neteja

Per dur a terme aquestes tasques de neteja en Cubas l’Oncle Paco comptem amb tot el necessari, des de robots amb càmeres d’inspecció clavegueram fins a camions que s’ocupin d’absorbir i transportar les aigües residuals a l’estació depuradora més propera.

D’una banda, les càmeres d’inspecció ens ajudaran a comprovar -ja mostrarle- que tot estigui en ordre i que no s’hagi produït cap fissura, obstrucció o enfonsament en les canonades i canals de la xarxa de sanejament. Al cap ia la fi, de res serveix netejar un sistema de clavegueram si resulta que ens deixem pel camí una canonada trencada o un tamponament per arrels. És a dir, no es tracta únicament de netejar, sinó de mantenir l’estructura subterrània de sistema de clavegueram en perfectes condicions per poder assegurar el seu bon funcionament durant molts anys més.

I de l’altra, el camió de neteja clavegueram, un cop realitzada la inspecció de rigor a través de la càmera i localitzats els possibles danys estructurals de la xarxa de clavegueram, serà l’encarregat de mantenir, buidar, desembussar i netejar les clavegueres, així com de transportar les aigües residuals recollides a les plantes de tractament.

En Cubas el Tío Paco oferim un complet servei de revisió i manteniment periòdic de les xarxes de clavegueram que inclou accions tan bàsiques com el reconeixement, la neteja, la localització de qualsevol tipus de problema -roturas, obturacions, fuites, enfonsaments, etc. i la seva reparació. A més, disposem de contractes amb tarifes especials per a empreses, comunitats, administradors de finques i ajuntaments, ajudant així als nostres clients a estalviar sense que hagin de renunciar a l’eficàcia i la professionalitat d’un treball ben fet. Per descomptat, la nostra empresa s’encarrega de prestar servei a tot tipus d’instal·lacions, així que no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per consultar els nostres serveis i tarifes.

I recordeu que una revisió periòdica pot evitar moltíssims mals de cap i un gran alleujament a la butxaca. Després de tot, una petita fissura detectada i reparada a temps pot evitar que, si no se soluciona quan encara és petita, derivi en un problema encara més gran per al que s’hagi de desemborsar una important suma de diners i que, a més, provoqui grans molèsties: males olors, embús de vàters, vessament d’aigües residuals, etc.

MUNICIPIS EN ELS QUE S’OFEREIXEN SERVEIS DE NETEJA DE XARXES DE CLAVEGUERAM

Hospitalet de Llobregat – Badalona – Terrassa – Martorell – Barcelona – Viladecans – Sant Cugat – Cornellà – Gavà – Begues – Rubí – Sant Boi …